Assessments of persoonlijkheidsprofileringen

Elk assessment of persoonlijkheidsprofilering beantwoordt de vraag uit welke karaktereigenschappen een persoonlijkheid is opgebouwd. Door assesments of persoonlijkheidsprofileringen te gebruiken, ontwikkel je mensenkennis. Mensenkennis is in veel beroepen nodig om goed je werk te kunnen doen. We gebruiken ze daarom dikwijls als een additionele basis voor het geven van advies, coaching en training.

Onze docenten zijn gecertificeerd in een gamma van veelgebruikte modellen voor persoonlijkheidsprofilering voor de werksituatie:

Thomas DISC

De PPA of Persoonlijke Profiel Analyse is een instrument ter beschrijving van het gedrag in de werksituatie. Het geeft inzicht in de manier waarop een individu zijn of haar werk aanpakt, wat hem of haar motiveert en op welke managementstijl hij of zij vermoedelijk het best zal reageren. Normaal gezien kan de PPA ingevuld worden in minder dan 10 minuten, alleen en zonder onderbreking door discussie of afleiding. Het bepaalt de mate van je:

  • Dominantie: hoe ga je om met 'macht'?
  • Invloed: hoe ga je om met mensen?
  • Stabiliteit: hoe ga je om met snelheid van verandering?
  • Conformiteit: hoe ga je om met regels en procedures?

Het enneagram

Het enneagram is een model dat teruggaat op een van de eerste persoonlijkheidsmodellen, uit de oosterse oudheid. Het model onderscheidt negen typen, waarvan bij elke persoon er één dominant is. Bijvoorbeeld: de waarnemer of de leider. Daarnaast zijn er de zogenaamde vleugeltypen, waarmee je ook overeenkomsten hebt.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

De vier karaktereigenschappen van dit model vormen samen zestien verschillende types. Het model wordt gebruikt bij het bepalen van groepsdynamiek en wordt ook ingezet bij assessment voor het aannemen van werknemers. Het model kan in een coachingstraject worden ingezet om ontwikkelingsdoelen te bepalen. Omdat elk type van het model is opgebouwd uit vier karaktertrekken, kun je in een oogopslag zien welk type je tegenpool is en welke typen vlak bij je liggen. Dit kan van pas komen bij het maken van samenwerkingsverbanden in een team.

Insights

Insights Discovery is een waardevol ontwikkelinstrument, dat uitgaat van de uniciteit van het individu: elk persoon is uniek en heeft unieke kwaliteiten. Insights Discovery geeft door middel van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal een beeld van uw voorkeurstijl in gedrag.

Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Dit model legt een verband tussen je sterke punten en je zwakke punten. Zoals Johan Cruijff al zei: "Ieder voordeel heb ze nadeel".

Het Teamrollenmodel van Belbin

Op basis van onderzoek bij management teams onderscheidde Belbin negen teamrollen. Bijvoorbeeld: de 'teamspeler', de 'specialist', de 'coördinator'. Zijn stelling was dat de teams die alle teamrollen in zich hebben, het beste functioneren. Hiervoor komt steeds meer wetenschappelijk bewijs.

The Big Five

De naam van dit model slaat op de vijf karaktertrekken die het onderscheidt: 'extraversie', 'inschikkelijkheid', 'zorgvuldigheid', 'emotionele stabiliteit' en 'openheid voor ideeën'. De eigenschappen 'zorgvuldigheid' en 'emotionele stabiliteit' zijn belangrijk voor hoe je functioneert in je werksituatie (ze kunnen het beste in hoge mate aanwezig zijn).

De Roos van Leary

Een goed psychologisch model om je positie ten opzichte van de ander te bepalen en zo je stijl te kiezen om de ander te beïnvloeden.

De Axenroos

De Axenroos is een methode om te kijken naar hoe mensen zich in communicatie gedragen. Het model is geënt op de Roos van Leary.

Situationeel Leiderschap

Geeft je een inzicht in je verschillende leiderschapsrollen en de impact die ze hebben in verschillende situaties tijdens jouw werk.

En nog heel wat andere…

Test uzelf!

Contact

2 THE POINT
Diepestraat 35, 3061 Leefdaal
contact@2thepoint.be

Linkedin

Win een dag gratis training!