Langlopende programma's

Met onze ervaren trainers en coachen bieden wij u praktische en impactvolle lange-termijn trajecten aan rond volgende topics:

 • Leiderschap
 • Management
 • Coaching

Deze langlopend trajecten zijn opdrachten met een duurtijd van 3 maand tot 1 jaar afwisselend bij u op het bedrijf, op locatie, in groep en/of individueel, en met een combinatie van verschillende didactische leervormen.

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7

Identificatiegesprekken

We spreken bijna dagelijks met mensen die een opleidingstraject overwegen, maar er nog niet helemaal uit zijn welke inhoud en welke vorm aansluit bij hun leervraag. Of ze willen een bestaande aanpak rond de leervraag binnen de organisatie nog eens tegen het licht houden.

Tijdens het identificatiegesprek gaan we de leervraag scherper analyseren en in een groter kader plaatsen. Door gerichte interviews met de key-stakeholders  gaan we de huidige situatie ontleden en structureren.

De interviews richten zich o.a. op volgende onderwerpen:

 • U-SWOT rapport van huidige situatie
 • Strategisch kader: waarom willen we de verandering
 • Scope of Impact: wie gaat de invloed van dit leertraject voelen?
 • Organisatie doelstellingen: Organisatie Ontwikkelings Plan 
 • Individuele doelstellingen: Persoonlijk Ontwikkelings Plan 
 • Gedrags Charter: de gewenste gedragingen als resultaat van het traject
 • Expected Business Process Results: welke processen gaan op welke manieren geïmpacteerd worden door dit leertraject? Wat zijn de meetpunten voor het succes van het leertraject

Deliverables:

 • Interview document met key-stakeholders
 • SWOT
 • Impact Map TM
 • Plan Van Aanpak: Concept ontwikkeling voor opleidingstraject
 • Organisatie Ontwikkelings Plan -sjabloon
 • Persoonlijk Ontwikkelings Plan -sjabloon
 • Gedragscharter
 • Expected Business Process Results 

Engagement workshop met management

Sleutel tot een succesvol leertraject is dat de betrokken managers op 1 lijn zitten.
Via een korte workshop zorgen we voor een sterk engagement van de opdrachtgevers.

In een halve dag engagement workshop bereiken we:

 • Dat alle afspraken na de identificatiegesprekken door de beslissingsnemers vanaf nu onderschreven en ondersteund worden.
 • Dat mogelijke onduidelijkheden uit de weg geruimd zijn
 • Dat het management één duidelijke, transparante en afgestemde communicatie heeft naar de organisatie toe
 • Dat er duidelijkheid is rond de meetpunten van het succes van het traject
 • Dat er consensus en 100% goedkeuring is voor het Plan Van Aanpak

Deliverables:

 • Rapport van de meeting
 • Executive Summary over Plan van Aanpak

Het succes van een leertraject staat of valt met de ondersteuning van mensen van alle niveaus binnen de organisatie. Nieuw aangeleerde inzichten of gedragingen zullen niet van de eerste keer lukken.

In onze aanpak willen we dit experimenteel leerplatform aanbieden, zodat in een veilige en van feedback voorziene omgeving kan geoefend en gereflecteerd worden.

De deelnemers worden geconfronteerd met een breed scala van middelen:

 • Video
 • Internet
 • Engage Maps®
 • Board Simulations
 • e-Learning
 • Op maat gemaakte case studies
 • Rollenspelen
 • Presenaties
 • Voorbereidende opdrachten
 • Nabeschouwende opdrachten
 • Buddy groepen
 • Intervisie groepen
 • Online communities
 • Lectuur
 • Etc...

Ontwikkeling van het leertraject

Het goedgekeurde Plan van Aanpak wordt gedetailleerd uitgewerkt in een Leertraject Programma. We stellen hierbij een aantal criteria voorop.

De criteria voor de ontwikkeling het leertraject zijn:

 • Volledige afstemming op het goedgekeurde Plan van Aanpak
 • Heldere éénduidige project definitie en doelstellingen
 • Transparante Running Master: stap voor stap omschrijving van de workshops en opleidingsdagen:
  • Onderwerp
  • Timing
  • Doelgroep
  • Bereikte resultaten
  • Gebruikte didactische materialen
  • Oefeningen
  • Theoretisch kader
  • Opdrachten
 • Maximale integratie van het bestaande bedrijfsjargon
 • Optimale herkenbaarheid bij de deelnemers van de voorbeelden en cases
 • Doorgedreven link met hun praktijk-realiteit
 • Uitgewerkte balans tussen theorie-toepassen-reflecteren-associëren

Deliverables:

 • Project Omschrijving
 • Running Master

Roll-out planning

De vierde stap is de projectmatige planning van de  roll-out van het traject. Hiervoor gaan we een aantal doelgroepen en facilitators bepalen.

De projectmatige planning van de  roll-out van het traject houdt o.a. in:

 • Selectie van de doelgroepen en samenstelling van de deelnemersgroepen
 • Bepalen van de meest geschikte facilitators en uitvoeringsdata
 • Duidelijke afspraken rond resultaatgebieden en meetparameters voor het succes
 • Vooraf plannen van de engagements-aanpak van het management, tijdens en na het traject

Deliverables:

 • Communicatieplan
 • Resultaatsplan, resultaatsverbintenis en opvolgingsplan
 • Definitie van doelgroepen en deelnemers
 • Uitvoerdata en uitvoerlocatie
 • Lijst van facilitators met hun expertise en aanpak

Implementatie

De werkelijke uitvoer verloopt volgens het uitvoerplan van stap 4.

In de opleidingen en workshops wordt aandachtig gekeken naar een aantal essentiële elementen.

De essentiële elementen waar naar gekeken wordt zijn o.a.:

 • De meest aangewezen en efficiënte manier van pedagogische aanpak
 • Een bewuste keuze van verschillende didactische werkvormen

De vorm bepaalt het mogelijk aantal aanwezige deelnemers:

 • Conferentie: 2 tot 5 uur, 50 tot 1000 aanwezigen
 • Seminarie: 1 tot 3 dagen, 20 tot 100 aanwezigen
 • Workshops: 1 tot 3 dagen, 5 tot 15 aanwezigen
 • Individueel: 2 tot 10 uur

Deliverables:

 • Training, presentation, facilitation
 • Supporting material
 • Individueel en team-ontwikkelingsplan
 • Evaluatie formulieren

Opvolging

Na beëindiging van het leertraject komt de zeer belangrijke fase van evaluatie en opvolging.

Tijdens de opvolging en evaluatie gaan we:

 • De resultaten vergelijken met de vooropgestelde doelstelling en resultaatsgebieden
 • De meetpunten opnieuw bekijken en evolutie vaststellen
 • Interviews doen met een selectie van de deelnemers/geïmpacteerden  na een aantal maanden om hun feedback te krijgen

Deliverables:

 • Prestatierapport en resultaten van het individueel actieplan
 • Best Practices rapport – ‘beste leerling van de klas’ case

Identificatie en analyse van de kloof

De cirkel van het leertraject sluit zich door opnieuw te gaan peilen naar de mogelijke hiaten in verwachte competenties en gedragingen die door dit traject niet aangepakt zijn, of die nieuw opgedoken zijn tijdens het traject.

We detecteren mogelijke hiaten in het leertraject:

 • Vanuit de opvolgingsinterviews
 • Door de resultaten te bekijken vanuit het perspectief van strategie en beleid van de organisatie
 • Door de impact van het leertraject op de bedrijfsdoelststellingen te gaan bekijken
 • Door de toekomstverwachtingen af te toetsen binnen het kader van dit leertraject
 • Door de business processen te herbekijken

Deliverables:

 • Gap analysis rapport
 • Aanbevelingsrapport voor volgende stappen

Contact

2 THE POINT
Diepestraat 35, 3061 Leefdaal
contact@2thepoint.be

Linkedin

Win een dag gratis training!