Company startup en spin-off

Begleiding van startende ondernemers

Company startup: Het starten van een eigen bedrijf is een belangrijke beslissing! Niet alleen als je jong bent, want vandaag starten ook vijftig-plusser vaak met een eigen bedrijf.

2thepoint begeleidt startende ondernemers zodat ze zich maximaal kunnen focussen op hun kernactiviteiten.

Wij helpen u onder andere bij deze aspecten:

  • Schrijven van een bruikbaar businessplan
  • Financiële coaching
  • Jezelf leren kennen: sterktes en zwaktes
  • Je omringen met de juiste mensen.
  • Leren kennen van uw markt en uw doelgroep
  • Uitzetten van succesvlaggen: hoe werken we ernaar toe

De kosten zijn zeer schappelijk gehouden en worden berekend als een percentage van omzet en gerealiseerde doelstellingen. De prijs mag zeker geen obstakel zijn om hier niet op in te gaan.

Spin-off: begleiding bij het concretiseren van uw idee

Spin-off: vele goede ideëen gaan spijtig genoeg verloren. Mits de juiste omkadering, evaluatie en begeleiding hebben zij echter de kans om uit te groeien tot grote organisaties. Zoals bij een company startup coachen wij spin-offs en begeleiden u bij het concretiseren van uw idee

Bij een spin-off kan het kan gaan om ideëen uit een academische of wetenschappelijke omgeving, maar even goed kunnen deze ideëen ontstaan in bestaande ondernemingen die dit echter niet zien als hun core business, en daarom besluiten hier niet in te investeren. 

Wij doen ook scouting, scanning en coaching in samenwerking met Innotek

Contact

2 THE POINT
Diepestraat 35, 3061 Leefdaal
contact@2thepoint.be

Linkedin

Win een dag gratis training!